מחירים ותנאים

תנאי תשלום

עם ההרשמה תשלום ראשון על סך 1000 ש"ח
60 יום לפני מועד הטיול תשלום שני ל סך 4000 ש"ח
30 יום לפני מועד הטיול ייתרת כל הסכום
התשלום יבוצע בהוראת קבע או מזומן
כל תשלום יחושב לפי שער היורו מכירה מזומן בבנק הפועלים ביום התשלום

תנאי ביטול

מיום ההרשמה ועד 14 יום ללא דמי ביטול ובלבד שנותרו יותר מ 60 יום למועד הטיול

45-60 יום לפני מועד הטיול דמי ביטול 1000 ש"ח

44-30 יום לפני מועד הטיול דמי ביטול 3000 ש"ח

29-15 יום לפני מועד הטיול דמי ביטול 5000 ש"ח

14 יום ופחות עד מועד הטיול דמי הביטול הינם כל סכום עלות הטיול ללא החזר

כל החזר בגין ביטול טיול יבוצע בהעברה בנקאית לחשבון ממנו התקבל התשלום

תנאים ומדיניות המארגנים

תנאים אלו הינם חלק בילתי נפרד מההזמנה ומהווה חוזה בין עמק המלכים המארגנים או מי מטעמם לבין הלקוח.בעצם הרשמותו של מטייל מבטאים הסכמה מפורשת לתנאים המפורטים להלן.

עמק המלכים מזמינים שרותים שונים בחו"ל על פי הצורך לכל טיול.אנו מתחייבים לבצע הזמנת שירותים בחו"ל במיומנות ובהקפדה ייתרה.אנו נוודא לכל טיול את התנאים על מנת למנוע שיבושים ותקלות.

עמק המלכים או מי מטעמם לא יהיה אחראי לשיבושים ותקלות בלתי צפויים שאינם בשליטתה.

עמק המלכים לא תהיה אחראית לגבי ספקי השירות השונים בכל דבר ועניין לרבות חברות התעופה, המלונות,סידורי הקרקע,השייט,בתי המלון,אשרות כניסה וכדומה.

סדר ימי הטיול, האתרים,המלונות ועוד יכולים להשתנות על פי שיקולי המדריך ולטובת הנוסעים וזאת ללא הודעה מראש

כוח עליון

במידה והטיול לא ייצא כמתוכנן בשל כח עליוןלרבות מזג אויר,אסון טבע,מצב בטחוני,אנו נספק אלטרנטיבה ראוייה או לחילופין זיכוי עתידי. לא יינתן החזר כספי.

במידה ויש צורך בויזה ולא יתקבלה ויזה במועד יחוייב הלקוח בדמי ביטול על פי מדיניות הביטול שלנו.

חיסונים ובריאות

על הלקוח מוטלת האחריות הבלעדית לוודא מול משרד הבריאות או כל גורם אחר אשר יראה לנכון את הצורך בחיסונים השונים במידת הצורךץ

חובה לקנות ביטוח רפואי עם ההרשמות לטיול.

אנו ממליצים להרחיב את הביטוח גם לביטוח מטען וביטול טיול על פי תנאי הפוליסה בחברות השונות.

טיסות

יש לוודא את תנאי הכבודה בכל טיול. אנו נציין בכל טיול מה כולל וכל שמעבר למשקל הכלול או למספר המיזוודות יהיה על חשבון הלקוח.

אין אפשרות לשמור מקומות ישיבה מראש וייתכן אך שבני זוג ייושבו בכסאות נפרדים.

שינוי שם או אות לאחר ההרשמה עשוי לגרום לתוספת משמעותית בעלות כרטיס הטיסה שיחולו על הלקוח.

עמק המלכים רשאים להחליף מדריך לפי הצורך ועל פי שיקול דעתה והדבר לא יהווה עילא לביטול הטיול.

ביצוע הטיול מותנה במינימום משתתפים במידה ולא ייצא הטיול מסיבה זאת. עמק המלכים תחזיר את כל הכספים ששולמו למעט הוצאת ויזה באם הייתה כזאת ולא תהיה כל טענה נוספת כלפי עמק המלכים או מי מטעמה

המחיר כולל

המחיר לא כולל

תפריט נגישות

WhatsApp Chat